El Blog de Nexogestión.

 • Planificació de la producció i reducció de despeses de fabricació

  Planificació de la producció i reducció de despeses de fabricació

  La planificació de la producció consisteix a organitzar d’una manera estructurada les comandes rebudes per tal de poder produir i servir el producte en els terminis requerits pel client. Amb l’objectiu de poder tenir una producció organitzada hem de comptar amb diferents factors que marcaran la diferència a l’hora de poder abastir les necessitats productives, així com unes prioritats…

 • Planificación de la producción y reducción de gastos de fabricación

  Planificación de la producción y reducción de gastos de fabricación

  La planificación de la producción consiste a organizar de una manera estructurada los pedidos recibidos para poder producir y servir el producto en los plazos requeridos por el cliente. Con el objetivo de poder tener una producción organizada tenemos que contar con diferentes factores que marcarán la diferencia en la hora de poder alcanzar las…

 • Com organitzar les vacances a la teva Pime

  Com organitzar les vacances a la teva Pime

  Ja estem a l’estiu, una època esperada i temuda per molts. El desig de vacances, descans i platja, se superposa amb responsabilitats, els períodes de vacances de membres de l’equip i, en molts casos, la disminució d’ingressos totals de les PIMES. No obstant això, en la majoria dels casos, tots aquests «problemes» poden solucionar-se amb…

 • Cómo organizar las vacaciones en tu Pyme

  Cómo organizar las vacaciones en tu Pyme

  Ya estamos en verano, una época esperada y temida por muchos. El deseo de vacaciones, descanso y playa, se solapa con responsabilidades, los periodos vacaciones de miembros del equipo y, en muchos casos, la disminución de ingresos totales de las PYMES. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todos estos “problemas” pueden solucionarse con…

 • Per què has d’abraçar a la vulnerabilitat en la teva Pime?

  Per què has d’abraçar a la vulnerabilitat en la teva Pime?

  Comencem aquest article situant-te en el concepte de vulnerabilitat. Segons la definició oficial, la vulnerabilitat és incertesa, risc i exposició emocional. No hi ha cap exemple d’heroïcitat en el qual no intervinguin aquests factors, i això ho diu tot. No es tracta de guanyar o de perdre, sinó de tenir el llanço d’intentar-ho quan no…

 • ¿Por qué debes abrazar a la vulnerabilidad en tu Pyme?

  ¿Por qué debes abrazar a la vulnerabilidad en tu Pyme?

  Empecemos este artículo situándote en el concepto de vulnerabilidad. Según la definición oficial, la vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocional. No hay ningún ejemplo de heroicidad en el que no intervengan estos factores, y eso lo dice todo. No se trata de ganar o de perder, sino de tener el arrojo de intentarlo cuando…

 • Beneficis de la convivència generacional a les Pimes

  Beneficis de la convivència generacional a les Pimes

  No tenen la mateixa experiència. Les seves escales de valors i prioritats també es diferencien entre si. Assumeixen la vida de manera diferent i, per descomptat, el significat del treball és dissimil. Ens referim als col·laboradors que pertanyen a alguna de les quatre generacions actives en el mercat laboral i que conviuen cada vegada més en…

 • Beneficios de la convivencia generacional en las pyme

  Beneficios de la convivencia generacional en las pyme

  No tienen la misma experiencia. Sus escalas de valores y prioridades también se diferencian entre sí. Asumen la vida de manera distinta y, por supuesto, el significado del trabajo es disímil.  Nos referimos a los colaboradores que pertenecen a alguna de las cuatro generaciones activas en el mercado laboral y que conviven cada vez más en…

 • ¿Problemas con el absentismo laboral en tu Pyme?

  ¿Problemas con el absentismo laboral en tu Pyme?

  Buenos niveles de productividad, eficiencia comprobada, más y mejores ventas.  Cualquiera de estos puede ser el objetivo de una Pyme, pero antes deberá afrontar varios desafíos. Uno de ellos será ejecutar estrategias para reducir y evitar el absentismo laboral. En este artículo te damos algunos consejos, y es que ese el absentismo es uno de los…

 • Problemes amb l’absentisme laboral a la teva Pime?

  Problemes amb l’absentisme laboral a la teva Pime?

  Bons nivells de productivitat, eficiència comprovada, més i millors vendes. Qualsevol d’aquests pot ser l’objectiu d’una Pime, però abans haurà d’afrontar diversos desafiaments. Un d’ells serà executar estratègies per a reduir i evitar l’absentisme laboral. En aquest article et donem alguns consells, i és que aquest és un dels problemes més comuns entre els nostres…

¿Quieres saber más? Déjanos un comentario.